Nettbutikken er oppdatert!

Som en del av profilendringen til Norges Fotballforbund har vi også valgt å gjøre noen justeringer på nettbutikken. Første del er det visuelle i nettbutikkløsningen, men vi kommer også til å oppdatere bilder av produkter samt selve produktene. Denne jobben gjøres kontinuerlig i løpet av de neste månedene. Elektroniske produkter vil også bli gjort tilgjengelig gjennom nettbutikken fremover.