Veileder - inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier


1 - 1 av 12 resultater

Veileder - inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier

Varsle ved tilgjengelighet

Produktdataark

kr 0,00

Norges Fotballforbunds visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» innebærer at fotballen skal være åpen og legge til rette for at alle som ønsker det skal få spille fotball, uavhengig av sosioøkonomisk status, kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller andre usaklige grunner.

I følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har barnefattigdommen i Norge vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet, og over 100 000 barn vokser i dag opp i familier med lav inntekt. Fattigdom blant barn er høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Last ned brosjyren - klikke på PDF symbolet til høyere for bildet

Bla gjennom disse kategoriene også: Øvrige Brosjyrer, Brosjyrer / Hefter
1 - 1 av 12 resultater