Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 12 år


Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 12 år

kr 25,00


MED SPILLETS IDÉ I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Å overføre innholdet i «Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen» fra tegnebrettet til trenings- Og kamparenaen krever kunnskap og kløkt. smålagsspill». «Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 12 år » skal være et virkemiddel som skal hjelpe oss trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets idé og hensikt – å score mål i angrep og hindre mål i forsvar.

Det skal også hjelpe oss til å:
• få en bedre sammenheng mellom aktiviteten på treningene og det vi opplever i kamper
• gjøre kampen til en enda større trivsels- og læringsarena • introdusere sjuerfotball som spillform
• lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball og fra sjuerfotball til elleverfotball

Alle som jobber med målgruppa mot 12 år må ha et eierforhold til innholdet i dette heftet.

Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også


Bla gjennom disse kategoriene også: Trenere, Trener- og spillerutviklingsmateriale