Fair Play program


Fair Play program

Varsle ved tilgjengelighet

Produktdataark

kr 0,00

I dette Fair play-programmet ønsker vi å ha fokus på fotballens verdier,
TRYGGHET - GLEDE - RESPEKT - LIKEVERD - FOLKELIGHET.

Hva legger vi så i alle disse verdiene?

Trygghet
Vi ønsker at fotballaktiviteten skal foregå innenfor trygge rammer. Det innebærer klare holdninger og gode retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.

Glede
Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer – trening, konkurranser og det sosiale livet rundt fotballen.

Likeverd
Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotballen.

Folkelighet
Denne verdien kom inn på forbundstinget i 2016. En forutsetning for folkelighet er åpenhet. NFF har som ambisjon å være en åpen, tydelig og inkluderende organisasjon.

Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også


Bla gjennom denne kategorien: Fair Play