Regler for målbur


Regler for målbur

Varsle ved tilgjengelighet

Produktdataark

kr 0,00

Det har den senere tid vært flere medieoppslag knyttet til ulykker i forbindelse med usikrede målbur og målbur som har vært benyttet til ting de ikke er konstruert for. Sikkerhet for spillere, dommere og andre som oppholder seg på eller ved fotballbanen, har alltid vært av stor viktighet for Norges Fotballforbund (NFF). Alle som er aktive på banen eller engasjert i kamp eller trening, må ta et ansvar for at vi skal slippe flere ulykker og uhell i fotballen.

Last ned hefte som PDF her

Bla gjennom disse kategoriene også: Anlegg, Brosjyrer / Hefter, Anlegg