Granulatbrosjyre


Granulatbrosjyre

Varsle ved tilgjengelighet

Produktdataark

kr 0,00

Det har i den senere tid vært flere medieoppslag knyttet til innfyllsmateriale (granulat) i kunstgressbanene. Spesielt fokus har det vært på granulatets påvirkning på helse og miljø. Mye av det som har blitt skrevet viser at vi nok ikke har nådd frem til alle med de forskningsresultatene som foreligger og de mulighetene hver enkelt baneeier og bruker har til å forebygge uheldige konsekvenser ved granulat på avveie.
 
NFF håper denne infofolderen vil være til hjelp for eiere og brukere av kunstgressbaner over hele landet.

Last ned hefte som PDF her

Bla gjennom denne kategorien: Anlegg