Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 10 år


Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen mot 10 år

kr 25,00


MED SPILLETS IDÉ I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR er spillernes møte med medspillere, motstandere og regelverk. Rett og slett møtet med spillets tid og rom. Det er spillernes møte med spillet på det høyeste funksjonsnivået – tilpasset alder. Så er det vår oppgave som trenere å tilpasse dette til spillernes modningsnivå – på trening. Ofte støter vi på en forvrengt forståelse av innholdet i spill- og kampdimensjonen: det har med «taktikk», struktur og pålagte samhandlingsmønstre å gjøre. Å overføre innholdet i «Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen» fra tegnebrettet til trenings- og kamparenaen krever kunnskap og kløkt. Alle som jobber med målgruppa mot 10 år må ha et eierforhold til innholdet i dette heftet.

Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også

Klubbdommerdrakt
kr 75,00

Bla gjennom disse kategoriene også: Trenere, Kategorier, Trener- og spillerutviklingsmateriale