Fair Play skolen - Bokmål


Fair Play skolen - Bokmål

kr 0,00


NFFs Fair play-skole er et morsomt, enkelt og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Ingen pekefingre, ingen fasit – men et refleksjonsbasert konsept der barna selv må tenke over hva de synes er greit eller ikke. Fair play-skolen passer like bra for klassen som for fotballaget, utviklet for barneskolekullene, men kan like gjerne kjøres for ungdommer.

Hovedmålene er
    •    Å gi lærere, trenere og andre en mulighet til aktivt å utforske moralske og etiske problemstillinger sammen med barn.
    •    Gjennom refleksjon, diskusjon og oppgaver skal programmet bidra til mindre mobbing, større grad av inkludering og positive atferdsendringer i skole- og fotballmiljøet.

Fair play-skolen er et undervisningsprogram i form av et aktivitetshefte med syv moduler. De fem første modulene består av en situasjon som illustreres med både tegneserie og video – en problemstilling hentet fra barnas hverdag. Situasjonene baseres på Fair play-nøkkelbegreper som tillit, inkludering, respekt, mot og ærlighet. I modul 6 bruker barna disse fem diskusjonene til å lage sine egne samspillsregler: Hvordan vil vi ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit? I modul 7 omsettes dette i praksis ved at barna selv arrangerer fotballturnering.
Arbeidsheftene sendes gratis til skolene og lagene ved påmelding.

Vi anbefaler også


Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også

Klubben er oss
kr 0,00

Bla gjennom disse kategoriene også: Fair Play, Bøker og rapporter